En què et puc ajudar?

15 + 4 =

La comunicació enviada quedarà incorporada en un fitxer del que és responsable Montserrat Salguero Pérez. Aquesta comunicació s’utilitzarà exclusivament per tractar les seves dades per atendre la seva sol·licitud, sempre d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals. Les seves dades no es comunicaran a tercers excepte per obligació legal i es mantindran mentre no sol·liciti la seva supressió.

En qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió, o si procedeix, a la limitació i oposició al tractament, comunicant-ho per escrit, indicant les seves dades personals a Montserrat Salguero Pérez, Ctra. de Martorell, 135, 08224 Terrassa (Barcelona) o enviant un email a info@cuquesdellum.cat.